1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

از انقلاب 57 تا اكنون

از انقلاب 57 تا اكنون (1923)

در صورتی که نام کسی را در لیست نمی‌بینید از طریق این فرم آن را به لیست بیافزایید

زیرمجموعه‌ها

كشته (1461)

یاد آر، ز شمع مرده یاد آر

مشاهده موارد...

زندانی (462)

زندانی‌های دوره‌ی پس از انقلاب ۱۳۵۷

مشاهده موارد...
پگاه آهنگرانی
قدسی آورزجی
manijeh-ajang
زهره آیاویان
رضیه آیت الله شیرازی
فریبا ابتهاج
شمسی ابراری
صدیقه ابراهیم نژاد
خدیجه ابراهیم پور
اکرم ابراهیمی
سمیه ابراهیمی
مهین (شهناز) ابراهیمی