1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

از پهلوی تا انقلاب 57

از پهلوی تا انقلاب 57 (501)

در صورتی که نام کسی را در لیست نمی‌بینید از طریق این فرم آن را به لیست بیافزایید

زیرمجموعه‌ها

زندانی (500)

زندانی‌های دوره‌ی پهلوی

مشاهده موارد...

كشته (1)

یاد آر، ز شمع مرده یاد آر

مشاهده موارد...
فاطمه افردنیا
فیروزه افروز
مرضیه افشاری
زهرا الویری
صدیقه امام زاده
عالیه امام زاده
صدیقه امیر شاه کرمی
احترام السادات امیرحسینی
مینو امیرقاسمی
ساجده امیری
شیرین امینی الهی
شیرین امینی